gora

Certyfikat Inżyniera Ruchu //własne rozmyślania o sposobie uporządkowania spraw w systemie

Wielokrotnie w różnych miejscach i okolicznościach podejmowano ciężki temat związany z wymogami dla Inżynierii Ruchu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami projektantem może być każdy. O procedurze związanej z projektami organizacji ruchu wspominałem w artykule z 16 września 2019 r. Z doświadczenia mogę powiedzieć, że pozyskanie wiedzy w tym zakresie to proces, długa droga, która nie jest lekka i łatwa, nie jest możliwe zaklepanie sobie tej wiedzy za jednym razem. Obecnie nadal odświeżam sobie znane i poznaję nowe przepisy, korzystam z wiedzy jaką umożliwiają szkolenia lub konferencje specjalistyne, aby poszerzać i utrwalać wiedzę.

Mając na uwadze fakt, że osiągnięcie dobrego poziomu wiedzy w tym zakresie wymaga czasu to osiagnięcie przykładowo Certyfikatu Inżyniera Ruchu (CIR) również powinno być wielostopniowe. Znaków drogowych jest kilka grup, klasy dróg i kategorie także są różne więc uważam, że osiągnięcie potwierdzenia wiedzy także powinno być wielostopniowe. Przepisów nie ma, ale to nie zabrania tworzenia propozycji we własnym zakresie. A zatem zacznę testy jako propozycji egzaminowania w celu osiagnięcia Certyfikatu Inżyniera Ruchu.

TEST.01 12.2019 - oznakowanie pionowe

TEST.01 12.2019 - oznakowanie pionowe (odpowiedzi)

Dla ciekawskich proponuję pobrać plik zip i po wydrukowaniu pdfa spróbować się z zakresem pytań. Jest ich tylko 20 - na razie, ponieważ jest to test nr 1. Zakładam, że osoba zainteresowana testem posiada podstawą wiedzę oraz coś więcej. W drugim pliku jest zestaw odpowiedzi, aby było można sobie sprawdzić czy na pewno. Plik z przepisami pdf jest dostępny do pobrania tutaj, więc można sobie pobrać i sprawdzić we własnym zakresie.

 

pierwsza

Dla wielu osób korzystających z przepastnych czeluści wiedzy prawnej pojawiła się gwiazdka na gwiazdkę. Z początkiem listopada jest dostępny tekst jednolity dla znaków i sygnałów drogowych, a dokładnie: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. W jednym pliku pdf o wadze ok 50MB są zawarte wszelkie zmiany z ostatnich lat, które obejmowały kolejne zmiany do pierwotnego rozporządzenia. Tych zmian było sporo i jeśli ktoś chciał miać je wszystkie to pierwotna tzw. "czerwona książka" była mocno pokreślona kolejnymi informacjami i uzupełniana wydrukami.

Tekst jednolity można znaleźć na stronach ministerstwa, ale i poza oficjalną drogą. Dodaję LINK, aby łatwo można było zapoznać się z treścią pliku PDF. Plik został znaleziony w serwisie infor.pl.

 

Trochę teorii: zarządca drogi ma obowiązek co pół roku wykonać objazd swoich dróg w zakresie sprawdzenia oznakowania (tzw. wiosenny i jesienny objazd) - oznacza to nie mniej ni więcej jak odkurzenie swoich stałych organizacji ruchu i przejazd każdą drogą w celu sprawdzenia, że znaki są w pasie drogowym zgodnie z tym projektem (oczywiście zatwierdzonym).

Zatwierdzony projekt nie może posiadać rozwiązań projektowych niezgodnych z przepisami, a zatem znaki drogowe są prawidłowo zabudowane i jest ich tyle ile trzeba. Nie występują innowacyjne rozwiązania typu B-1 z tabliczką: nie dotyczy mieszkańców na odcinku drogi publicznej. W sytuacji stwierdzenia, że brakuje znaku albo, że zostały dodane znaki, których nie ma w projekcie - komisja ma obowiązek odnotować ten fakt i na tej podstawie zarządca drogi usuwa lub dodaje znaki. Teren musi się zgadzać z projektami.

Podstawę prawną znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem

Podstawą do zmiany oznakowania jest zazwyczaj: pomysł, wniosek, impuls mieszkańców z powodu braku pozytywnej oceny obecnego stanu. Bo pojazdy szybko jadą, bo ciężarówki korzystają z tej drogi, a to parkowanie jest uciążliwe - powodów tyle co ludzi. 

Pomysł należy zrealizować poprzez projekt zmiany stałej organizacji ruchu. Autorem projektu może być każda osoba - brak wymogów prawnych do posiadania jakichkolwiek uprawnień czy kursów. Po zrobieniu projektu następuje etap opiniowania i zatwierdzenia. Zatwierdzony projekt może zgłosić do wdrożenia. Po 7 dniach od zgłoszenia można znaki ustawić w terenie. Zarządzający ruchem ma obowiązek sprawdzenia tego oznakowania w dniu ustawienia, następnie po 14 dniach znowu i później już co pół roku.

W praktyce: większość powyższego jest realizowana.

Obliczanie skali rysunku w projekcie organizacji ruchu - lokalizacja miejsca oznakowania
W związku z wieloma problemami związanymi ze skalą rysunku postanowiłem w oparciu o uniwersalną metodę matematyczną uprościć sposób tworzenia mapy w odpowiedniej skali. Jak wiadomo przepis wymaga, aby rysunek był w skali pomiędzy 1:10 000 a 1:25 000. Każda wartość z tego przedziału jest prawidłowa. Często samemu zdarzało mi się popełnić błąd podczas przygotowania rysunku i niestety trzeba było poprawiać dokumentację w tym zakresie. Teraz problemy nie występują, ale wielu projektantów często zastanawia się skąd te problemy ze skalą.

skala

Do tego celu przygotowałem prosty programik, który ułatwi każdemu działanie w tym zakresie. Wystarczy z wydruku linijką zmierzyć odległość między dwoma punktami odcinka drogi. Wartość ta będzie w milimetrach. Ten sam odcinek w rzeczywistości będzie o długości setek metrów. Takie dane wystarczy wpisać do odpowiednich pól i zerknąć na wynik obliczeń matematycznych. 

Program wraz z krótką instrukcją w pdfie można pobrać TUTAJ [link] <<---- kliknij lub <<link zapasowy>>.

 Mam nadzieję, że ułatwi to co niektórym zadanie związane z prawidłowym przygotowaniem opisu w zakresie lokalizacji, nie zaskoczy ich pytanie z gatunku: Dlaczego skala jest nieprawidłowa, bo 1:8604 ;)

 

test1

Ten artykuł ma tylko i wyłącznie cele edukacyjne. Wzorcem jest istniejące skrzyżowanie w jednym z wielu miast południowej Polski. Oznakowanie zostało lekko tylko zmodyfikowane.

Moim zdaniem projektantem organizacji ruchu jest osoba, która potrafi wyjaśnić istnienie w swoim projekcie znaków, które zaprojektowała oraz potrafi wyjaśnić dlaczego pewne oznakowanie nie pojawiło się w projekcie - skąd wynika reguła. Bazą do wykonania projektu stałej organizacji ruchu oprócz rozporząrzenia o znakach i sygnałach drogowych jest również zestaw wielu innych ustaw, które wskazują pewne prawidłowości, które trzeba stosować w projekcie. Z zasady uważam, że projekt organizacji ruchu, który uzyska zatwierdzenie (teorestycznie) nie może być sprzeczny z ustawą o drogach, rozporządzeniem o warunkach technicznych dróg i ustawy kodeks drogowy (a praktycznie często jest wbrew zasadom kodeksu ruchu drogowego). W wielu przypadkach jadąc drogami naszego kraju widzę, że ta zasada jest często stosowana - projektem organizacji ruchu zmienia się nadrzędne zasady bezpieczeństwa ruchu.

Dla osób zainteresowanych umieszczam powyższy rysunek celem dokonania analizy pod kątem bezpieństwa ruchu drogowego. Wiele rzeczy widać na rysunku, ale dla dociekliwych podaję możliwość pobrania pliku PDF w formacie A4, skala 1:500. Podczas szukania błędów należy wskazywać każdą zauważoną nieprawidłowość, wstępnie widzę co najmniej 12 problemów, ale może ich być więcej. Mapa sytuacyjna jest wykonana na podstawie stanu istniejącego stanu w terenie. Osoby, które chcą zgłębić bardziej wiedzę na temat zmniejszania błędów w swoich projektach proponuję zerknąć i rozwiązać powyższą historię. Odpowiedzi można przesyłać na adres email, zapytania również.

 

organizacja ruchu projekt oznakowania projekt organizacji ruchu drogowego oznakowanie robót audytor brd projekt organizacji ruchu oznakowanie docelowe projekt znaków oznakowanie drogowe projekt oznakowanie zjazdu roboty drogowe

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem